Перейти до головного змісту

Курси підвищення кваліфікації вчителів математики


Про курси

Метою курсів підвищення кваліфікації вчителів математики є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій.

Освітній процес базується на принципах компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів; науковості, поглиблення та раціонального ущільнення змісту навчання; максимальної диференціації та інтеграції змісту підвищення кваліфікації і професійної діяльності слухачів згідно з освітньо-професійними програмами та вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик до посад; неперервності навчання, що супроводжується підтримкою самостійної навчальної роботи слухачів науково-педагогічними працівниками кафедр інституту; поєднання традиційних і новітніх методів підвищення кваліфікації та застосування інноваційних технологій навчання. Курс складається з трьох модулів: соціально-гуманітарного, професійного та фахового, де слухачі мають змогу отримати уявлення про освіту як соціальний інститут, удосконалити знання з питань нормативно-правового забезпечення освітньої діяльності в Україні, набути знання із сучасних соціально-психологічних і педагогічних проблем виховання дітей.

Фахова підготовка сприяє розвитку системи професійних компетентностей, необхідних для проектування цілосного інноваційного простору. Тематика фахової підготовки максимально співвідноситься зі змістом шкільної освіти в умовах Нової української школи.

Підготовка за фахом забезпечує формування вміння організовувати тематичні дискусії, систематизувати власний досвід педагогічної діяльності, ефективно вирішувати психолого-педагогічні проблеми, які виникають у професійній діяльності.

Графік занять

06 вересня 2019р.;

27 вересня 2019р.;

09 жовтня 2019р.;

10 жовтня 2019р.;

07 листопада 2019р.;

29 листопада 2019р.

Куратор

Course Staff Image #1

Стецюк Лариса Миколаївна

Методист кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання. Автор 5 публікацій у регіональних та всеукраїнських фахових і науково-методичних виданнях. Коло наукових інтересів: ефективне поєднання традиційних та інноваційних технологій при викладанні предметів математичного циклу.

Поширені запитання

Яким браузером краще користуватися?

Платформа OpenedX гарно працює з усіма версіями браузерів Chrome, Firefox, Safari, та з Internet Explorer версії 9 або вище.

Де знайти графіки курсів підвищення кваліфікації?

Подивіться тут План-графік КПК

Як вибрати тематику випускної роботи, реферату або творчого проекту?

Подивіться тут Тематика робіт

Зареєструватися на курс