Перейти до головного змісту

Курси підвищення кваліфікації вчителів географії


Про курси

Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів географії закладів загальної середньої освіти розроблена на основі компетентнісного підходу з урахуванням принципів цілісності, системності, технологічності та варіативності.

Метою підвищення кваліфікації є вдосконалення професійної компетентності вчителя географії як умотивованого, фахового спеціаліста, носія рефлексивної культури, готового до впровадження інноваційних концептуальних підходів і технологій в освітній процес.

Програма курсів передбачає розв’язання таких завдань:

- формування готовності вчителів географії до реалізації стратегічних цілей розвитку шкільної природничої освіти, національної системи освіти ХХІ століття, інтеграції у світовий освітній простір;

- підвищення методологічної та теоретичної компетентності до роботи в умовах Нової української школи та переходу на 12-річну структуру навчання;

- систематизація та поглиблення соціально-гуманітарних і професійно-фахових знань про сутність, специфіку, орієнтири реалізації основних напрямів модернізації шкільної природничої освіти;

- модернізація професійного потенціалу як системного показника готовності до інноваційної діяльності, трансформації найновіших досягнень науки та передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителя географії;

- надання допомоги в освоєнні нових інтелектуальних інструментів, педагогічних й інформаційних технологій, упровадженні необхідних змін у навчально-виховний процес в ІКТ-наповненому середовищі;

Графік занять

06 вересня 2019р.;

27 вересня 2019р.;

09 жовтня 2019р.;

10 жовтня 2019р.;

07 листопада 2019р.;

29 листопада 2019р.

Куратор

Course Staff Image #1

Коваленко Ярослава Валеріївна

Методист з географії та економіки.

Коло наукових інтересів: розвиток професійних компетентностей учителів географії та економіки в сучасній школі.

Поширені запитання

Яким браузером краще користуватися?

Платформа OpenedX гарно працює з усіма версіями браузерів Chrome, Firefox, Safari, та з Internet Explorer версії 9 або вище.

Де знайти графіки курсів підвищення кваліфікації?

Подивіться тут План-графік КПК

Як вибрати тематику випускної роботи, реферату або творчого проекту?

Подивіться тут Тематика робіт

Зареєструватися на курс