Перейти до головного змісту

Курси підвищення кваліфікації вчителів музики, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу "Мистецтво"


Курси підвищення кваліфікації вчителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» розроблена на основі компетентнісного підходу з урахуванням принципів цілісності, системності, технологічності та варіативності, подані у взаємозв’язку цільового, змістового, технологічного та контрольно-аналітичного компонентів.

Про курси

Метою курсів підвищення кваліфікації є вдосконалення професійної компетентності вчителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» як умотивованого, фахового спеціаліста, носія рефлексивної культури, готового до впровадження інноваційних концептуальних підходів і технологій в освітній процес.

Навчальні заняття містять матеріали, які висвітлюють питання художньо-естетичного розвитку національної свідомості та відтворення інтелектуального ресурсу нації через пізнання мистецтва, сприйняття різних жанрів образотворчого мистецтва. Значна увага приділяється вивченню специфіки популярних напрямів у сучасному мистецтві та збагачення емоційного досвіду учнів за допомогою нетрадиційних методів малювання: вугіллям, кавою ін. Розглядаються особливості виконання пісенного репертуару на уроках музичного мистецтва під «живий супровід» і фонограму. Надаються також матеріали щодо оволодіння необхідними навичками у роботі з фарбами на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» в закладах загальної середньої освіти.

Графік занять

06 вересня 2019р.;

27 вересня 2019р.;

09 жовтня 2019р.;

10 жовтня 2019р.;

07 листопада 2019р.;

29 листопада 2019р.

Куратор

Course Staff Image #1

Мартинова Валентина Петрівна

Методист кафедри управління освітою.

Здійснює методичний супровід викладання предметів "Музика", "Образотворче мистецтво" та інтегрований курс "Мистецтво".

Відповідальна за роботу з районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), з експериментальними закладами освіти. Автор 9 публікацій у регіональних, усеукраїнських фахових та інформаційно-методичних виданнях.

Коло професійних інтересів: формування загальнокультурної (комунікативної) компетентності учнівської молоді.

Поширені запитання

Яким браузером краще користуватися?

Платформа OpenedX гарно працює з усіма версіями браузерів Chrome, Firefox, Safari, та з Internet Explorer версії 9 або вище.

Де знайти графіки курсів підвищення кваліфікації?

Подивіться тут План-графік КПК

Як вибрати тематику випускної роботи, реферату або творчого проекту?

Подивіться тут Тематика робіт

Зареєструватися на курс