Перейти до головного змісту

Курси підвищення кваліфікації вчителів біології та екології


Про курси

Потреби докорінного, системного реформування загальної середньої освіти в Україні, інтеграції національної системи освіти у світовий європейський простір, підвищення конкурентноздатності української молоді на ринку праці, формування професійної компетентності вчителя біології та екології для реалізації основних завдань модернізації шкільної природничої освіти, впровадження новітніх досягнень світової та вітчизняної науки, передового досвіду в організацію навчально-виховного процесу вимагає оновлення змісту та форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів біології та екології закладів загальної середньої освіти розроблена на основі компетентнісного підходу з урахуванням принципів цілісності, системності, технологічності та варіативності, подана у взаємозв’язку цільового, змістового, технологічного та контрольно-аналітичного компонентів.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс