Перейти до головного змісту

Курси підвищення кваліфікації керівників гуртків


Освітня програма підвищення кваліфікації керівників гуртків в закладах загальної середньої освіти розроблена на основі компетентнісного підходу з урахуванням принципів цілісності, системності, технологічності та варіативності і подана у взаємозв’язку цільового, змістового, технологічного та контрольно-аналітичного компонентів.

Про курси

Метою підвищення кваліфікації є поглиблення знань керівників гуртків із питань виховної роботи, методичного забезпечення, необхідних педагогічних умов у роботі з вихованцями.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- формування готовності керівників гуртків до реалізації стратегічних цілей позашкільної освіти, розбудови Нової української школи в умовах соціокультурних викликів ХХІ століття, інтеграції у світовий освітній простір;

- підвищення рівня теоретико-методологічної підготовки керівників гуртків до роботи в умовах Нової української школи та переходу на 12-річну структуру навчання;

- систематизація та поглиблення соціально-гуманітарних, професійно-фахових знань про сутність, специфіку та орієнтири діяльності закладів позашкільної освіти у процесі реформування освіти;

- розвиток професійного потенціалу як інтегрованого показника готовності до інноваційної діяльності, трансформації досягнень науки та передового педагогічного досвіду в практику роботи керівника гуртка;

- опанування нових інтелектуальних інструментаріїв, педагогічних та інформаційних технологій, необхідних для впровадження якісних змін у навчально-виховний процес в ІКТ-наповненому середовищі;

- формування навичок самостійного, критичного мислення, системного аналізу педагогічної діяльності;

- формування вмінь здійснювати професійну діяльність на науковому підґрунті, що сприятиме формуванню інноваційного освітнього простору.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Куратор

Course Staff Image #1

Лазарєва Світлана Вікторівна

методист кафедри управління освітою. Коло професійних інтересів: національно-патріотичне виховання дітей і молоді.

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Поширені запитання

Яким браузером краще користуватися?

Платформа OpenedX гарно працює з усіма версіями браузерів Chrome, Firefox, Safari, та з Internet Explorer версії 9 або вище.

Де знайти графіки курсів підвищення кваліфікації?

Your answer would be displayed here.

Де знайти вимоги до оформлення робіт?

Your answer would be displayed here.

Як вибрати тематику випускної роботи, реферату або творчого проекту?

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс