Перейти до головного змісту

Курси підвищення кваліфкації практичних психологів закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти


Метою курсів підвищення кваліфікації практичних психологів є сприяння глибокому науково-теоретичному осмисленню слухачами завдань, закономірностей, і основних напрямків діяльності практичних психологів системи освіти; ознайомлення з новими формами та методами практичної діяльності, інноваційними технологіями організації навчально-виховного процесу, сучасними підходами до виховання особистості.

Про курси

Методика викладання курсу має комунікативну спрямованість і передбачає діяльність, у центрі якої знаходиться слухач – суб'єкт навчання. План враховує новітні психолого-педагогічні дослідження, активне залучення слухачів до процесу навчання із зосередженням на завданнях, виконання яких потребує активних практичних дій. Методика є особистісно орієнтованою, оскільки вона ставить за мету не тільки передати певні знання, але й шляхом організації самоаналізу й рефлексії допомогти слухачам реалізувати свій професійний та особистісний потенціал.

Підбір завдань курсів зумовлений такими принципами:

- зв’язність – інтеграція всіх компонентів у логічно й послідовно сформований комплекс завдань, які включають у необхідній пропорції рефлексію, аналіз та оцінку навчальних завдань, комунікативну практику;

- особистісна соціокультурна значущість – звертання до професійного досвіду практичних психологів;

- розвиток – залучення слухачів до таких видів навчальної діяльності, які допомагають їм стати більш незалежними і самостійними, а також усвідомити, як вчити і навчатися більш ефективно.

На курсах передбачаються такі форми роботи, як лекції, семінари, практичні заняття, тематичні дискусії.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Куратор

Course Staff Image #1

Рачок Оксана Леонідівна

Методист кафедри педагогіки та психології; трудового навчання.

Коло наукових інтересів: психологічний супровід обдарованої дитини в закладах освіти; забезпечення психологічної підтримки учасників навчально-виховного процесу в умовах надзвичайних ситуацій.

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Поширені запитання

Яким браузером краще користуватися?

Платформа OpenedX гарно працює з усіма версіями браузерів Chrome, Firefox, Safari, та з Internet Explorer версії 9 або вище.

Де знайти графіки курсів підвищення кваліфікації?

Your answer would be displayed here.

Де знайти вимоги до оформлення робіт?

Your answer would be displayed here.

Як вибрати тематику випускної роботи, реферату або творчого проекту?

Your answer would be displayed here.

Зареєструватися на курс